thông tin dự án trung tâm mũi né

Dự án khu trung tâm Mũi Né

Dự án khu trung tâm Mũi Né Dự án khu trung tâm Mũi Né

Tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Quy hoạch có quy mô sử dụng đất khoảng 1.007 héc ta, trong đó phần đất liền 957 héc ta và phần mặt nước 50 héc ta và có tính chất là một trung ...