phong cảnh của đồi cát

Danh lam thắng cảnh Mũi Né – Đồi cát

Danh lam thắng cảnh Mũi Né - Đồi cát Danh lam thắng cảnh Mũi Né - Đồi cát

Đồi Cát Mũi Né, còn gọi là Đồi Cát Bay - một trong những bải cát trãi dài nhiêu cây số và lan rộng ở một diện tích không nhất định với tổng thể lớn. Nằm trải dài từ tỉnh Bình Thuận đến Ninh Thuận nhưng điểm tham quan chính của đồi cát và được ...