lễ hội cầu ngư phan thiết

Lễ hội cầu Ngư – Phan Thiết (Bình Thuận)

Lễ hội cầu Ngư - Phan Thiết (Bình Thuận) Lễ hội cầu Ngư - Phan Thiết (Bình Thuận)

Cầu Ngư là lễ hội dân gian gắn liền với tín ngưỡng và đời sống cư dân ven biển miền Trung. Ở Bình Thuận, lễ hội Cầu Ngư có ở hầu hết các dinh vạn thờ cá Ông (cá Voi) trong tỉnh. Lễ hội Cầu Ngư tái hiện lại một cách sinh động phong tục ...