hình ảnh lễ nghinh ông

Lễ hội Nghinh Ông – Phan Thiết

Lễ hội Nghinh Ông - Phan Thiết Lễ hội Nghinh Ông - Phan Thiết

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội của đồng bào người Hoa tại phan thiet tưởng nhớ đến Quan Thanh Đế quân (Quan Công), mang ý nghĩa văn hóa dân gian, thể hiện mong ước sự bình an, hạnh phúc và cuộc sống ấm no cho cả cộng đồng. Đây là lễ hội được đánh ...